Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Index prodejní aktivity
Index prodejní aktivity
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ1014
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-12
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Index prodejní aktivity - je poměrem tržeb a lidí příslušných dané lokalitě.
2. Výpočetní předpisy
  • Index prodejní aktivity = Tržby / Počet obyvatel.
3. Související metriky
  • Index kupní síly - BPI , ukazatel potenciální spotřeby daného regionu = (Průměrné příjmy obyvatel lokality/ Průměrné příjmy státní)*váha1 + (Průměrné tržby lokality/ Průměrné tržby státní)*váha2 + (Průměrné počet obyvatel / Celkový počet obyvatel)*váha3,
  • Index kvality, index kupní síly obyvatel na počet obyvatel dané lokality = BPIv / Počet obyvatel lokality.
4. Zdroje dat pro metriku
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
  • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A),
  • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
  • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ).
5. Adekvátní dimenze