Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Nový prodej (Intake)
Nový prodej (Intake)
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ1003
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-10
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Nový prodej služeb za sledované období jednoho kalendářního měsíce. Report zpracovává obchodní úsek za podpory CRM, Billing systému. Hodnota sledovaného ukazatele Intake je stanovena jako měsíční průměr během celého kalendářního roku.
  • Do této hodnoty se započítávají nově podepsané smlouvy se zákazníky během jednoho kalendářního měsíce.
  • Do hodnoty Intake se zahrnují garantované opakované platby zákazníka na smluvně ošetřené období delší než 12 měsíců. V případě jednorázově poskytnutých služeb nebo služeb poskytnutých na kratší období než 12 měsíců se provede přepočet na měsíční ekvivalent Intake dle vzorce: celková hodnota prodané služby / 12 měsíců.
2. Zdroje dat pro metriku
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
  • Evidence zákazníků (DQ102A),
  • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A),
  • Evidence obchodních příležitostí (DQ105A),
  • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ).
3. Adekvátní dimenze