Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Odvětví ekonomiky
Odvětví ekonomiky
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI005
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Odvětví ekonomiky - obsahové vymezení
 • Dimenze zahrnuje základní strukturu odvětví ekonomiky podle potřeb daného podniku, obvykle těch, kde podnik obchoduje (prodej, nákup).
2. Zdroje dat
 • Dimenze může být realizována dle číselníků NACE, nebo ČSÚ,
 • V rámci MBI na základě definovaných faktorů se uvádějí tato odvětví:
  • Výroba (F007 ),
  • Velkoobchod (F008 ),
  • Maloobchod (F009 ),
  • Banky a pojišťovny (F010 ),
  • Telekomunikace (F011 ),
  • Utility - elektřina, voda, plyn (F012 ),
  • Veřejná správa a obrana (F013 ),
  • Školství (F014 ),
  • Zdravotnictví (F015 ),
  • Doprava a skladování (F019 ).
3. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).