Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Odvětví ekonomiky
Odvětví ekonomiky
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI005
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Odvětví ekonomiky - obsahové vymezení

Dimenze zahrnuje základní strukturu odvětví ekonomiky podle potřeb daného podniku, obvykle těch, kde podnik obchoduje (prodej, nákup).

2. Zdroje dat
 • Dimenze může být realizována dle číselníků NACE (dle hierarchie NACE),
 • ČSÚ,
 • Pouze za vybraná odvětví – dle faktorů MBI, tj.:
 1. Výroba,
 2. Velkoobchod,
 3. Maloobchod,
 4. Banky a pojišťovny,
 5. Telekomunikace,
 6. Utility (elektřina, voda, plyn),
 7. Veřejná správa a obrana,
 8. Školství,
 9. Zdravotnictví,
 10. Stavebnictví,
 11. Doprava a skladování.