Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Podnikové cíle
Podnikové cíle
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ001
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Podnikové cíle - obsahové vymezení
 • Dimenze reprezentuje cíle a záměry z podnikové a informační strategie. Cíle mohou být definovány na základě různých metod, jako např. BSC (Balanced Scorecard) .
 • Dimenze se využívá k hodnocení výkonnosti podniku a podnikové informatiky , tj. do jaké míry je podnik úspěšný a jak podporuje informatika stanovené cíle a v jakém rozsahu je pokrývá. Zdrojem pro naplnění a aktualizaci dimenze jsou podniková strategie, informační strategie a další strategické dokumenty. Další možnou variantou řešení je rozdělení této dimenze na dimenzi cílů podniku a cílů jeho informatiky.
2. Prvky dimenze
 • Základní strukturalizace podnikových cílů v rámci MBI na nejvyšší úrovni využívá perspektiv metody BSC a na nejnižší úrovni jsou definovány již konkrétní podnikové cíle.
 • Struktura prvků dimenze může být např. tato:
  • Finanční perspektiva,
  • Zákaznická perspektiva,
  • Procesní perspektiva,
  • Perspektiva učení a růstu,
  • Ostatní.
3. Datové zdroje dimenze
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
 • Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty (DQ001A ),
 • Informační strategie (D001A ),
 • Katalog cílů informatiky (D041A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Průměrné hodnoty plnění podnikových cílů v %.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Kategorie cíle (např. perspektiva BSC) :
  • Číslo (identifikátor) dané kategorie,
  • Standardní název kategorie,
  • Stručný popis kategorie s odkazem na další zdroje.
 • Úroveň 2: Cíle :
  • Číslo (identifikátor) podnikového cíle,
  • Identifikátor odpovídající kategorie,
  • Zkrácený název cíle,
  • Obsahové vymezení a zaměření cíle,
  • Jednotka vyjádření cíle, např. tis. Kč, počet zákazníků, škála stupnice hodnot apod.,
  • Předpoklady a podmínky dosažení cíle (včetně uplatnění informatiky),
  • Zodpovědná role za dosažení cíle.
6. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).