Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Podnikové cíle
Podnikové cíle
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ001
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Podnikové cíle - obsahové vymezení

Dimenze reprezentuje cíle a záměry z podnikové a informační strategie. Cíle mohou být definovány na základě různých metod, jako např. BSC (Balanced Scorecard). Dimenze se využívá k hodnocení výkonnosti podnikové informatiky, tj. do jaké míry podporuje informatika stanovené cíle a v jakém rozsahu je pokrývá. Zdrojem pro naplnění a aktualizaci dimenze jsou podniková strategie, informační strategie a další strategické dokumenty. Další možnou variantou řešení je rozdělení této dimenze na dimenzi cílů podniku a cílů jeho informatiky. to je pak otázkou customizace řešení v daných podnikových podmínkách.

2. Prvky dimenze

Základní strukturalizace podnikových cílů v rámci MBI na nejvyšší úrovni využívá často perspektiv metody BSC a na nejnižší úrovni jsou definovány již konkrétní podnikové cíle. Struktura prvků dimenze může být např. tato:

 1. Finanční perspektiva,
 2. Zákaznická perspektiva,
 3. Procesní perspektiva,
 4. Perspektiva učení a růstu,
 5. Ostatní.
3. Datové zdroje dimenze
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
 • Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty (DQ001A ),
 • Informační strategie (D001A ),
 • Katalog cílů informatiky (D041A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze

Průměrné hodnoty plnění podnikových cílů v %.

5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Kategorie cíle (např. perspektiva BSC):

 • PK: Identifikátor dané kategorie,
 • Standardní název kategorie,
 • Stručný popis kategorie s odkazem na další zdroje.

Úroveň 2: Cíle:

 • Identifikátor podnikového cíle,
 • Identifikátor odpovídající kategorie,
 • Zkrácený název cíle,
 • Obsahové vymezení a zaměření cíle,
 • Jednotka vyjádření cíle, např. tis. Kč, počet zákazníků, škála stupnice hodnot apod.,
 • Předpoklady a podmínky dosažení cíle (včetně uplatnění informatiky),
 • Zodpovědná role za dosažení cíle.
6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze.