Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Katalog podnikových cílů
Katalog podnikových cílů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ004A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Katalog podnikových cílů - účel dokumentu

Účelem je vytvořit ve vazbě na strategii souhrnný přehled cílů podniku s jejich charakteristikami (zodpovědností, časem).

2. Obsah dokumentu

Katalog podnikových cílů představuje přehled definovaných cílů rozvoje podniku v podnikové strategii. Často je strukturován podle perspektiv metody BSC (Balanced Scorecard). U každého cíle by měly být, kromě obsahového vymezení, specifikovány i zodpovědnosti za jeho dosažení a časový horizont jeho naplnění. Dále jsou definovány i metriky plnění cíle a perioda jejich měření. Součástí dokumentu je i určení kritických faktorů, které mohou mít přímý vliv (negativní i pozitivní) na dosažení podnikových cílů a podmínek, bez kterých je splnění cíle nereálné.