Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Dodací lhůta
Dodací lhůta
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ1010
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-12
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Den, Hodina
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Dodací lhůta - vyjadřuje dobu, která uplyne od předání objednávky odběratelem až po okamžik dostupnosti (pohotovosti) zboží u odběratele. Vyjádřené ve stanoveném čase (hodiny, dny apod.).
2. Výpočetní předpisy
  • Dodací lhůta = doba zpracování objednávky + doba kompletace + doba balení, nakládky a dopravy.
3. Související metriky
  • Dodací spolehlivost (dodržování lhůt) , vyjadřuje pravděpodobnost, s jakou bude dodací lhůta dodržena,
  • Dodací flexibilita , vyjadřuje schopnost expedičního systému pružně reagovat na požadavky a přání zákazníků, a to v odběrním množství, čase předání zakázky, ve způsobu předání, v dodací modalitě (druhu balení, dopravní variantě, možnosti dodávky na výzvu), v poskytování informací zákazníkovi o stavu zakázky, dodacích podmínkách, vyřizování reklamací,
  • Dodací kvalita, vyjadřuje dodací přesnost podle způsobu dodávky, množství i podle stavu dodávky.
4. Zdroje dat pro metriku
  • Prodejní objednávka (DQ101B ),
  • Prodejní faktura (DQ101C ),
  • Dodávka na základě prodejní objednávky (DQ101D ),
  • Dodací list vydaný (DQ101F ),
  • Evidence zákazníků (DQ102A).
5. Adekvátní dimenze