Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Tržby z prodeje zboží a služeb
Tržby z prodeje zboží a služeb
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ1007
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-12
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Tržby z prodeje zboží a služeb - tržby dle sortimentních položek, regionů, podnikových útvarů, prodejců a podíly jednotlivých položek na celkových tržbách.

2. Související metriky
 • Vývoj tržeb v čase - tržby z prodeje v časovém vývoji (dny, měsíce, kvartály, roky), meziroční a další srovnání, indexy,
 • Plnění prodejních plánů - porovnání plánovaných tržeb a skutečných dle sortimentních položek, prodejen, prodejců, regionů,
 • Profitabilita, tržby očištěné o úroky, daně, odpisy = Čisté tržby – (úroky + daně + odpisy),
 • Tržby na metr čtvereční nebo metr regálů, používá pro plánování nákupů a analýzu prodeje vzhledem k výši nájemného prodejních prostor. Prodejní plocha v tomto případě představuje pouze prostor, kde se prodávané zboží skutečně nabízí, nikoli sklad,
 • Tržby podle kategorií nebo oddělení nebo způsobu platby (hotovost, platební karty atd.) = Tržby z jedné z kategorií / Celkové tržby,
 • Poměr tržeb k jednotce zboží (Average Unit Retail), slouží k porovnání průměrných cen zboží podle různých kategorií. Udává, kolik peněz je zákaz-ník ochotný v průměru vynaložit na konkrétní druh zboží = Čisté tržby / Počet prodaných jednotek,
 • Tržby na transakci , udává průměrnou výši tržby na transakci a sleduje, kolik je kupující ochotný utrácet v obchodě. V porovnání s různými období pomáhá měřit zákaznickou spokojenost. Také slouží nezbytným podkladem pro plánování různých slevových akcí = Tržby / Počet nákupů.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
 • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A),
 • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
 • Evidence úvěrů (DQ054A),
 • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ).
4. Adekvátní dimenze