Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet zákazníků
Počet zákazníků
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ1001
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
záazník
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Počet zákazníků podniku - zahrnuje všechny zákazníky podniku, nejen IT služeb. Počty, podíly, kvalita a retence zákazníků informatiky vyplývají z jednotlivých atributů dimenze Zákazníci.
  • Počty nových a ztracených zákazníků se zjišťují na základě časové dimenze.
2. Související metriky
  • Opětovní zákazníci (Repeat Customers) , procento zákazníků, kteří nakupují podruhé, třetí atd. anebo procento tržeb od těchto zákazníků. Pomáhá sledovat spokojenost zákazníků,
  • Počet nových zákazníků za dané období díky informatice,
  • Počet ztracených zákazníků za dané období (Churn customers) - Měřeno v počtech odcházejících zákazníků. Uváděný relativní údaj je poměrem počtu odcházejících zákazníků vůči celkovému počtu stávajících zákazníků. Report této hodnoty zpracovává útvar zákaznické péče na základě evidence přijatých výpovědí. Hodnota ukazatele stanovena jako měsíční průměr během celého kalendářního roku,
  • Podíl ztracených zákazníků za dané období v %.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Evidence zákazníků (DQ102A),
  • Evidence obchodních příležitostí (DQ105A).
4. Adekvátní dimenze