Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení skladů
Řízení skladů
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ200
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • !!! Tato stránka obsahuje pouze zkrácenou charakteristiku řízení skladů a skladových zásob. Jeho detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky). !!!
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření řízení skladů
 • Dosahovat efektivního využití skladovacích kapacit ,
 • Zajistit efektivní, rychlé provádění skladových operací ,
3. Přehled úloh
 • Evidence: Evidence skladů a skladových zásob (UQ201A ) – aktualizace základních údajů databází skladů, pokud jde o nové zboží nebo materiál, jeho vlastnosti, nové skladové kapacity apod. – ( Evid. ),
 • Transakce: Realizace skladových transakcí (UQ202A ) - vyvolané příchodem požadavku na sklad z nákupu, prodeje, výroby, potřebou přemístění zásob - zahrnuje příjem / výdej zboží, nebo materiálu na sklad (příjemky, výdejky atd., aktualizace evidence o skladových zásobách – ( Trans. ),
 • Reporting: Reporting skladů (UQ203A ) - vytváření standardních reportů skladů – ( Report ),
 • Analýzy: Analýzy skladů a sladových zásob (UQ204A ) - podle různých hledisek (zboží, materiálů, skladových míst, dodavatelů atd.) a jejich časového vývoje – ( Anal. ),
 • Oceňování skladových zásob (UQ205A ) - v souvislosti se změnami skladových zásob je třeba provést ocenění nebo přecenění skladových zásob – ( Oceň ),
 • Inventury skladů (UQ206A ) - inventury skladů a skladových zásob, jejich příprava, realizace a vyhodnocení – ( Invent. ),
 • Řízení expedičních skladů (UQ207A ) - v případě přípravy, balení, kompletace dodávky pro zákazníka – řízení operací na expedičním skladě – ( Exped. ),
 • Zavedení skladu do logistického řetězce (UQ208A ) – ( Zaved. ),
 • Sklady – pokročilá analytika (UQ209A ) – ( PA ),
 • Blokování zboží a materiálu podle požadavků a zakázek (UQ210A ) - blokování zboží a materiálu podle požadavků a zakázek – ( Blok ).
4. Metriky úloh
 • Metriky řízení skladů firmy (ISGQ40 )
5. Dimenze
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ).
 • Obchodní dimenze firmy (DIGQ30 ),
 • Externí partneři firmy (DIGQ10 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze firmy (DIGQ05 ),
6. Role v řízení skladů
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Pracovníci podniku – základ (RGQ30 ),
 • Pracovníci podniku – specialisté (RGQ70 ),
 • Specialisté pro Business Analytics (RGQ100 ).
7. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Podnik, základní charakteristiky (FSG000 ),
 • Řízení, organizace (FSG050 ),
9. IT v řízení skladů:

*/ ERP pro převážnou část transakční funkcionality (F300 ),**/Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) , */ WMS pro řízení skladů (F310 ), **/ Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ), */ BI / SSBI pro analytické funkce (F400 ) / (F455 ), **/Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ), **/Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ),

10. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se řízení skladů" (SQ201 ),
 • Současné řízení logistických procesů nepřispívá k zvýšení výkonnosti podniku“ (SQ202 ),
 • Integruje se Inteligentní řízení skladu WMS do podnikového IT“ (SQ203 ),
 • Implementuje se inteligentní řízení skladu (WMS)“ (SQ204 ),
 • Řeší se řízení rozvoje skladového hospodářství“ (SQ205 ),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.