Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení skladů
Řízení skladů
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ200
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření řízení skladů
 • Dosahovat efektivního využití skladovacích kapacit,
 • Zajistit efektivní, rychlé provádění skladových operací,
 • Poskytovat analytické podklady pro umisťování zboží na skladech.
3. Přehled úloh
 • Evidence: Evidence skladů a skladových zásob (UQ201A ) – aktualizace základních údajů databází skladů, pokud jde o nové zboží nebo materiál, jeho vlastnosti, nové skladové kapacity apod. – ( Evid. ),
 • Transakce: Realizace skladových transakcí (UQ202A ) - vyvolané příchodem požadavku na sklad z nákupu, prodeje, výroby, potřebou přemístění zásob - zahrnuje příjem / výdej zboží, nebo materiálu na sklad (příjemky, výdejky atd., aktualizace evidence o skladových zásobách – ( Trans. ),
 • Reporting: Reporting skladů (UQ203A ) - vytváření standardních reportů skladů – ( Report ),
 • Analýzy: Analýzy skladů a sladových zásob (UQ204A ) - podle různých hledisek (zboží, materiálů, skladových míst, dodavatelů atd.) a jejich časového vývoje – ( Anal. ),
 • Oceňování skladových zásob (UQ205A ) - v souvislosti se změnami skladových zásob je třeba provést ocenění nebo přecenění skladových zásob – ( Oceň ),
 • Inventury skladů (UQ206A ) - inventury skladů a skladových zásob, jejich příprava, realizace a vyhodnocení – ( Invent. ),
 • Řízení expedičních skladů (UQ207A ) - v případě přípravy, balení, kompletace dodávky pro zákazníka – řízení operací na expedičním skladě – ( Exped. ),
 • Zavedení skladu do logistického řetězce (UQ208A ) – ( Zaved. ),
 • Sklady – pokročilá analytika (UQ209A ) – ( PA ),
 • Blokování zboží a materiálu podle požadavků a zakázek (UQ210A ) - blokování zboží a materiálu podle požadavků a zakázek – ( Blok ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se řízení skladů" (SQ201 ),
 • Současné řízení logistických procesů nepřispívá k zvýšení výkonnosti podniku“ (SQ202 ),
 • Integruje se Inteligentní řízení skladu WMS do podnikového IT“ (SQ203 ),
 • Implementuje se inteligentní řízení skladu (WMS)“ (SQ204 ),
 • Řeší se řízení rozvoje skladového hospodářství“ (SQ205 ),
 • Scénáře k řízení podniku a byznys analytice“ (SGQ100),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role v řízení skladů
 • Celkový přehled rolí vážících se k řízení podniku je na stránkách:
  • Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
  • Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
  • Specialisté pro Business Analytics“ (RGQ100 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data řízení skladů“ (DSGQ20 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • „Metriky řízení skladů podniku“ (ISGQ40 ),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Byznys prostředí“ (FG000 ),
 • Faktory IT aplikací“ (FG300 ),
 • Podniková analytika, Business Analytics, BA“, (FG400 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Vazby řízení skladů na ostatní oblasti řízení podniku:
 • Finanční řízení (TGQ050 ):
  • transakční skladové operace (UQ202A ) a oceňování skladových zásob (UQ205A ) jsou podkladem pro účetní transakce (UQ052A ),
 • Řízení prodeje (TGQ100 ):
  • analýzy (UQ204A ) a reporting (UQ203A ) skladů jsou podkladem pro operativní zajištění transakčních operací prodeje (UQ102A ) a/nebo plánování prodeje (UQ105A ),
 • Řízení nákupů (TGQ150 ):
  • nákupní operace, resp. transakce (UQ152A ) představují obvyklé vstupy pro skladové operace (UQ202A ) – dodací listy, reklamační protokoly atd.,
  • analýzy skladů a skladových zásob (UQ204A ), resp. reporting skladů (UQ203A ) jsou obvykle vstupem pro plánování (UQ155A ) i operativní řešení nákupů (UQ152A ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ):
  • personální evidence (UQ251A ) a personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ) – jsou jedním ze vstupů pro řešení operativního zajištění personálních kapacit skladů (UQ152A ).
10. Metody a metodiky
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
11. Aplikace, nástroje
 • Aplikace mají v MBI pouze dokumentační charakter a obsahují pouze vybrané aplikace. Přehled vybraných nástrojů zejména pro podnikovou analytiku je na stránkách:
  • Analytické a plánovací nástroje self service BI - celkový přehled“ (ASGQ00 ),
  • Power Pivot“ (ASGQ01 ),
  • Power BI“ (ASGQ02 ),
  • Analytické a plánovací nástroje typu BI“ (ASGQ05 ),
 • Souhrnný přehled aplikací nejrůznějšího typu je např. na portále na adrese/ .
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.