Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení expedičních skladů
Řízení expedičních skladů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ207A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Velebová, D. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-06-23
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Řízení expedičních skladů:
 • Zajistit co nejefektivnější realizace skladových operací na expedičních skladech (dotazy na skladové zásoby, příjem na sklad, výdeje ze skladu, přemístění zásob atd.),
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních transakčních úloh , viz scénář (SQ002 ),
 • Řešit specifické problémy a otázky definované ve scénářích zaměřených na řízení skladů a skladových zásob, a to:
  • Je třeba dosáhnout zvýšení efektivity skladů a skladových prostor (SQ201 ),
  • Současné řízení logistických procesů nepřispívá k zvýšení výkonnosti podniku (SQ202 ),
  • Implementuje se inteligentní řízení skladu, WMS (SQ204 ),
  • Je třeba řešit rozvoj řízení skladů (SQ205 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Obchodní dokumenty Prodej (DQ101A ),
 • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A ),
 • Provozní dokumenty řízení skladů (DQ202A ) – příjemky výdejky,
 • Evidence ceníků materiálů (DQ203A),
 • Evidence příjemek avýdejek (DQ204A ),
 • Skladová evidence na expedičních skladech (DQ241A),
 • Balicí listy, Expediční listy (DQ242A),
 • Soupisky zásob na expedičních skladech (DQ243A).
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Příjem na sklad - představuje příjem nakupovaného zboží na sklad, příjem zboží z výrobních středisek na sklad a určení úložného místa na skladě, na úložných místech se realizují blokace podle položky smlouvy,
 • Změny úložných míst - změny úložných míst zboží na skladě i s odpovídající blokací,
 • Výdej zboží na zakázku - zahrnuje výdej (odblokování) z úložných míst, blokovaných na konkrétní požadavky, výdej na celé množství nebo jen jeho část, vyhotovení výdejky zboží,
 • Tvorba balicích listů - balicího předpisu listu pro jednotlivá čísla zboží, resp. výrobku, podle standardního předpisu pro balení,
 • Plnění balicích listů - evidence průběhu balení zboží podle předpisu v balicím listu, potvrzení zboží u všech dílů, beden a celého balicího listu,
 • Kompletace - zobrazení blokací zboží v úložných místech skladů podle výrobních čísel položek, odblokování ze skladu, odečtení ze zásob. Případně operativní výdej z volné zásoby na skladě bez blokace,
 • Zpracování zůstatkové sestavy zásob - přehled zásob všech materiálů na skladě v měrných jednotkách i Kč,
 • Zpracování výkazu skladu - agregované pohyby na skladu podle druhů pohybu,
 • Zpracování obratové soupisky zásob - všech položek na skladu - počáteční stav na začátku měsíce, seznam všech příjmů a výdajů za měsíc, konečný stav na konci měsíce v naturálních i hodnotových jednotkách.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti informací pro skladové operace v místě i čase, tj. i v místě jednotlivých detašovaných skladů atd.,
  • požadovaného počtu a objemu skladových transakcí podle potřeb podniku a jeho zakázek,
  • vysoké organizační i technologické úrovně skladových operací, tj. balení, zajištění kompletace dodávek, expedičních příkazů, případně dalších dokumentů,
  • nízké pracnosti a nákladů a současně vyšší rychlosti operací na expedičních skladech,
  • potřebné průkaznosti , úrovně kontroly a bezpečnosti operací na expedičních skladech, tj. jejich protokolování a dokumentace,
  • efektivní integrace operací na expedičních skladech s řízením prodeje apod., obvykle na bázi ERP (F300 ).
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), zajišťují komplexní řízení skladů,
  • specializované aplikace pro řízení skladů WMS , Warehouse Management Systém (F310 ),
  • uplatnění skladových technologií s využitím čárových kódů (F831 ), RFID technologií (F832 ) a dalších,
  • mobilní aplikace (F550) umožňující efektivně řídit skladové operace na detašovaných skladech.