Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Provozní dokumenty řízení skladů
Provozní dokumenty řízení skladů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ202A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence skladů a skladových zásob“ - účel dokumentů
 • Provozní dokumenty zahrnují přehled a vzory dokumentů zajišťující provoz skladů, tj. příjem na sklad, výdeje ze skladu, přemístění zásob a další.
 • Účelem je vytvořit přehled o vybraných dokumentech tohoto typu a na příkladech dokumentovat jejich obsah.
2. Přehled dokumentů
 1. Karta zboží ve skladové evidenci (DQ201B),
  1. Umístění téhož boží na různých místech v různých stádiích rozbalení (např. umístění dodaného kontejneru, který se s rozbalením přesune na operační sklad a výdej probíhá v menších jednotkách (např. krabicích),
  2. Transformace měrných jednotek nákupu a výdeje např. tyčovina (ocel) - nákup v tunách, ale výdej je v kusech tyčí, popř. v metrech,
  3. Použité vyskladňovací metody: obvykle FIFO, případně LIFO apod.
  4. Expirační doba zboží,
  5. Šarže zboží,
 2. Úpravy karty zboží ve skladové evidenci,
 3. Příjem na sklad :
  1. Příjem na sklad na základě nákupní objednávky (DQ204B), Zaúčtovaná nákupní příjemka na sklad (DQ204C),
 4. Transakce mezi sklady :
  1. Jednokroková transakce mezi sklady 1 – deník přeřazení zboží , Jednokroková transakce mezi sklady 2 – přehled položek zboží ,
  2. Dvoukroková transakce mezi sklady 1 – objednávka transferu , Dvoukroková transakce mezi sklady 2 – účtovaná dodávka a příjemka transferu .
3. Vznik dokumentů
 • Úloha : „Realizace skladových transakcí“ (UQ202A ).