Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Implementuje se inteligentní řízení skladu (WMS)
Implementuje se inteligentní řízení skladu (WMS)
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ204
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Velebová, D. (MIBCON)
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

Implementací inteligentního řízení skladu (z angl. Warehouse Management System, WMS) lze získat konkurenční výhodu. V rámci scénáře jsou definovány následující problémy a otázky k řešení:

  1. Je nutná automatizace manuálních úkolů ve skladu?
  2. Je potřebné zajistit celkové zvýšení výkonnosti rutinního provozu ve skladu?
  3. Je potřeba zajistit dokonalý přehled o zboží ve skladu?
  4. Je nutné zajištění transparentnosti ve skladu a zvýšení celkové spokojenosti zákazníků (eliminace chybovosti)?
  5. Je potřeba zajistit zpřesnění přijímaní a vychystávaní zboží do/ze skladu?
  6. Automatické zpracování dokladů (balící listy, dodací listy, faktury apod.).

2. Doporučení, praktiky

Kvalitnímu provedení implementace WMS předchází realizace těchto základních problémů:

  • Výběr vhodného dodavatele a řešení WMS systému.
  • Kvalitní projektové řízení (důkladné zpracování Úvodní studie a prvotní analýzy – příprava organizace k postupné realizaci implementace WMS, detailní posouzení možné realizovatelnosti implementace WMS).
  • Aktivní a vzájemná spolupráce Project Managementu (zajištění kvalitního projektového týmu a vzájemné komunikace jak ze strany zákazníka, tak i dodavatele).
  • Důkladné finanční a časové naplánování (cílem je udržení projektu implementace ve správném směru).