Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Implementuje se inteligentní řízení skladu (WMS)
Implementuje se inteligentní řízení skladu (WMS)
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ204
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Velebová, D. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-10-24
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy implementace inteligentního řízení skladu:
 1. Je nutná automatizace manuálních úkolů ve skladu?
 2. Je potřebné zajistit celkové zvýšení výkonnosti rutinního provozu ve skladu?
 3. Jak získat konkurenční výhodu díky implementaci inteligentního řízení skladu (z angl. Warehouse Management System, WMS)?
 4. Je potřeba zajistit dokonalý přehled o zboží ve skladu?
 5. Je nutné zajištění transparentnosti ve skladu a zvýšení celkové spokojenosti zákazníků (eliminace chybovosti)?
 6. Je potřeba zajistit zpřesnění přijímaní a vychystávaní zboží do/ze skladu?
 7. Automatické zpracování dokladů (balící listy, dodací listy, faktury apod.).
2. Řešení v úlohách MBI:
 • WMS - ERP: Úvodní studie (U426A ),
 • WMS - ERP: Analýza a návrh (U427A ),
 • WMS – ERP: Implementace (U428A ),
 • WMS - ERP: Migrace (U429A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Kvalitnímu provedení implementace WMS předchází řešení těchto základních problémů:
  • Výběr vhodného dodavatele a řešení WMS systému.
  • Kvalitní projektové řízení (důkladné zpracování Úvodní studie a prvotní analýzy – příprava organizace k postupné realizaci implementace WMS, detailní posouzení možné realizovatelnosti implementace WMS).
  • Aktivní a vzájemná spolupráce Project Managementu (zajištění kvalitního projektového týmu a vzájemné komunikace jak ze strany zákazníka, tak i dodavatele).
  • Důkladné finanční a časové naplánování (cílem je udržení projektu implementace ve správném směru).