Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Současné řízení logistických procesů nepřispívá k zvýšení výkonnosti podniku 
Současné řízení logistických procesů nepřispívá k zvýšení výkonnosti podniku 
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ202
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Velebová, D. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-10-24
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy logistických procesů:
 1. Využívá organizace procesy související s  překládkou zboží (crossdocking)?
 2. Je potřeba automatické komunikace se systémem dopravce ?
 3. Probíhá v organizaci chaotické zpracování skladových procesů?
 4. Je organizace typická velkým množstvím položek a objemem zboží?
 5. Je pro organizaci typická velikost objednávky s extrémním počtem položek ?
 6. Je potřeba řešit dokonalý přehled o zboží ve skladu?
 7. Je potřeba zpřesnit skladové operace?
 8. Je potřeba snížit úroveň chybovosti a záměn?
 9. Je potřeba řešit procesy související se sledováním šarží zboží?
 10. Je potřeba řešit u části sortimentu vliv sezónnosti ?
 11. Klade v současnosti organizace neúnosné nároky na skladníky , jejich znalost sortimentu ve skladu?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • WMS - ERP: Úvodní studie (U426A ),
 • WMS - ERP: Analýza a návrh (U427A ),
 • WMS – ERP: Implementace (U428A ),
 • WMS - ERP: Migrace (U429A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Informatika se v současnosti stává součástí logistiky – současné SW řešení umožňují zvýšit výkonnost logistických procesů (například WMS – Warehouse Management System), které ke své práci využívají čtečky čárových kódů, RFID a mobilní terminály vzájemně komunikujících technologií prostřednictvím bezdrátové sítě.
 • Využitím uvedených prostředků lze snížit časovou náročnost a pracnost související se zadáváním dat do systému , zvýšit komunikaci v reálném čase a průběžně sledovat průběh jednotlivých procesů ve skladu bez nutnosti fyzické přítomnosti.
 • Implementací WMS systému lze řídit víceúčelový sklad , což značně zvedne přínos a zpřesnění všech skladových operací, včetně výrazného snížení chybovosti a dokonalého přehledu o veškerém zboží ve skladu.
 • Zavedením systému lze dosáhnout výrazný posun jak v oblasti konkurenceschopnosti , tak i v automatizaci zpracování veškeré dokumentace a speciální úpravy dle požadavků odběratelů.