Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zavedení skladu do logistického řetězce
Zavedení skladu do logistického řetězce
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ208A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Velebová, D. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-06-23
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Zavedení skladu do logistického řetězce:
 • Zajistit vhodné řešení skladu, pro zajištění optimalizace materiálových a personálních toků . Správně navržena alokace pracovišť skladu má význam pro minimalizaci kolizních bodů ve skladu , eliminaci nedostatku povědomí a orientace v prostoru, minimalizace časových ztrát pracovníků obsluhy, odstranění zbytečných převozů a manipulací, podporu efektivního plánování a řízení jednotlivých skladovacích procesů,
 • Řešit specifické problémy a otázky definované ve scénářích zaměřených na řízení skladů a skladových zásob, a to:
  • Integruje se Inteligentní řízení skladu WMS do podnikového IT (SQ203 ),
  • Implementuje se inteligentní řízení skladu, WMS (SQ204 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Provozní dokumenty řízení skladů (DQ202A ),
 • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A ),
 • Podklady pro řízení úložných míst (DQ205A).
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Projektování skladu - si vyžaduje následující dílčí činnosti:
  • Výběr vhodné lokace skladu (disponibilita a cena pozemku, vhodné dopravní napojení, dostupnost pracovních sil),
  • Studie proveditelnosti (simulace budoucích situací z hlediska konkurence, obratu, nákladů),
  • Vstupní informace (obsahuje úvodní analýzu stavu skladů a skladových prostor s cílem vymezit a shromáždit vstupní informace a data),
  • Volba vhodné skladové technologie (typ manipulačních jednotek, skladového zařízení a obslužných strojů),
  • Návrh ideálního skladového objektu (návrh skladového jádra, plochy příjmu/kompletace/expedice, počet příjmových/expedičních vrat, manipulačních uliček apod.).
 • Finanční kalkulace - s cílem vymezit a propočítat předpokládané úspory jednotlivých variant vůči současnému stavu a určit potřebné finanční zdroje na krytí jednotlivých nákladů spojených s projektováním,
 • Ekonomické vyhodnocení projektu - tj. porovnat plánované náklady s náklady současnými a přepočítat možnou návratnost investic.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní uplatnění zejména specializované aplikace pro řízení skladů WMS , Warehouse Management Systém (F310 ).