Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reporting skladů
Reporting skladů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ203A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Velebová, D. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-06-23
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Sklady - standardní reporting“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je rychlé a flexibilní zpracování reportů skladů,
 • Řešení standardních otázek a problémů reportingu uvedených ve scénáři (SQ003 ) a specifických problémů řízení skladů ve scénářích (SQ205 ), (SQ201 ) a (SQ202 ).
2. Obsah úlohy - přehled reportů
 • Úloha má reportingový charakter, tj. zpracování dotazů do databází a vytváření požadovaných typů sestav:
  • Obratová soupiska zásob – denní - pro všechny položky obsahuje počáteční stav na začátku měsíce, přehled všech příjmů a výdajů za měsíc a stav na konci měsíce,
  • Výkaz skladu - měsíční pohyby na skladu, tj. počáteční zásoba skladu, příjem celkem, výdej celkem, konečná zásoba skladu (pouze v hodnotovém vyjádření),
  • Měsíční uzávěrka skladu - zpracování všech příjemek a výdejek pro zadaný sklad, aktualizace stavů materiálu k začátku měsíce. Měsíční uzávěrka skladu napomáhá udržovat pořádek ve skladu materiálů, minimalizovat ztráty a zajistit perfektní informace o dostupnosti zboží. Některé položky (v závislosti na druhu zboží) se doporučuje počítat na denní bázi,
  • Přehled expiračních dob po materiálech,
  • Zásoby na cestě,
  • Přehled mrtvých zásob,
  • Využitelnost a využití jednotlivých skladových míst,
  • Analýza málo využitých skladových zásob.
3. Vstupy úlohy:
 • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A ),
 • Evidence ceníků materiálů (DQ203A),
 • Provozní dokumenty řízení skladů (DQ202A ),
 • Podklady pro řízení úložných míst (DQ205A),
 • Evidence příjemek a výdejek (DQ204A ). .
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Úspěšnost úlohy závisí na dosažení :
  • vysoké kvality a vypovídací schopnosti skladových reportů, snížení časových nároků manažerů a pracovníků skladů na orientaci v reportech zabudováním různých vizualizačních prvků,
  • konsolidace různých skladových reportů v rámci různých závodů, skladů i ve vazbě na ostatní oblasti řízení,
  • zpracování a poskytování reportů pro obchodní manažery a pracovníky skladů ve stanoveném čase, zajištění dynamické tvorby reportů v okamžiku specifikace požadavku uživatele,
  • snižování pracnosti a nákladů přípravy skladových reportů a časových nároků na získávání potřebných dat z různých zdrojů.
 • Z pohledu IT aplikací se na kvalitním reportingu skladů podílejí:
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), které připravují všechny základní reporty,
  • aplikace business intelligence (F400 ) vyhotovující požadované reporty nad datovým skladem, resp. datovými tržišti a speciálně jejich reportingová část (F410 ),
  • Self Service BI (F455 ),
  • aplikace specializované pro řízení skladů, WMS, Warehouse Management Systém (F310 ).