Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Blokování zboží a materiálu podle požadavků a zakázek
Blokování zboží a materiálu podle požadavků a zakázek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ210A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Velebová, D. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Blokování zboží a materiálu podle požadavků a zakázek:
 • Zajistit, aby zboží a materiály zůstaly po stanovenou dobu přiřazeny zakázce , která si je zablokovala,
 • Řešit specifické problémy a otázky definované ve scénářích zaměřených na řízení skladů a skladových zásob, a to:
  • Současné řízení logistických procesů nepřispívá k zvýšení výkonnosti podniku (SQ202 ),
  • Implementuje se inteligentní řízení skladu, WMS (SQ204 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A ),
 • Obchodní dokumenty Nákup (DQ151A ),
 • Přehledy blokování a odblokování zásob (DQ181A).
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Blokace materiálu:
  • blokování požadovaného množství položky podle termínu zakázky, případně vychystání do výroby za veškeré požadované množství a současně podle příslušného skladu k jednotlivým materiálovým požadavkům,
  • částečná blokace a částečný výdej materiálu,
  • přeblokování v případě požadavků s bližšími termíny potřeb a uvolnění těch, které spadají do pozdějších termínů zakázek,
 • Potvrzování požadavků na materiál :
  • zpětná vazba útvarů nákupu vůči jednotlivým nárokům zakázky,
  • informace útvarům, zda se útvar nákupu již požadavkem na materiál zabýval a s jakým výsledkem,
 • Bilancování požadavků na materiál :
  • přehled požadavků na stornované zakázky,
  • přehled kumulovaných požadavků,
  • přehled požadavků na plánované zakázky,
  • sumární informace o stavu zásob a blokací vybrané položky,
 • Potvrzování požadavků na materiál,
 • Blokování / odblokování zásob - řeší případy, kdy není k dispozici volná zásoba na skladě pro výdej na zakázku s vysokou prioritou.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti informací o blokovaných materiálech a zboží na skladech v místě i čase,
  • vysoké organizační i technologické úrovně operací blokování materiálu a zboží,
  • efektivní integrace skladových operací s řízením nákupu, s výrobou.
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), v rámci modulů zásob a nákupu,
  • specializované aplikace pro řízení skladů WMS , Warehouse Management Systém (F310 ).