Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Prodejní marže
Prodejní marže
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ1009
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-12
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
%, Kč
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Prodejní marže - marže dle sortimentních položek, porovnání plánované a skutečně dosažené marže.

2. Související metriky
  • Marže z prodeje = Prodejní cena – Pořizovací cena,
  • Hrubá marže = (Tržby - Náklady) / Tržby,
  • Hrubá marže na Návratnost investice, dle hrubé marže lze predikovat návratnost investice do produktu (zboží, služby) = Hrubá marže/ průměrná cena zásob,
  • Markup = (Prodejní cena - Náklady na zboží) / Náklady na zboží.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
  • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A),
  • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
  • Evidence úvěrů (DQ054A).
4. Adekvátní dimenze
5. Poznámky, reference