Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky kvality podnikové informatiky
Metriky kvality podnikové informatiky
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG050
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky kvality podnikové informatiky se vztahují zejména ke strategickému řízení IT a k řízení IT služeb.
3. Přehled metrik
 • Plnění podnikových cílů s podporou IT v % (I051 ),
 • Pokrytí uživatelských požadavků v % (I052 ),
 • Úroveň a kvalita IT služeb (I053 ),
 • Počet IT služeb strategického významu (I054 ),
 • Doba řešení a realizace informační strategie (I055 ),
 • Náklady na řešení a realizaci informační strategie (I056 ),
 • Počet zákonů, jejichž změny mají požadavky na úpravu IS (I057 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku a IT
 • IT jako součást byznysu (TG001 ),
 • Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT (TG003 ),
 • Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ),
 • Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ).
 • Celkový přehled oblastí řízení: Řízení IT podniku (DO001 ), Podnikové řízení a analytika (DO00 ).
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty návrhu informační strategie (DSG040 ),
 • Dokumenty návrhů architektur (DSG050 ),
 • Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu (DSG060 ),
 • Dokumenty realizace informační strategie (DSG070 ),
 • Dokumenty řízení IT služeb (DG100 ),
 • Dokumenty řízení IT zdrojů (DG200 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).