Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky kvality podnikové informatiky
Metriky kvality podnikové informatiky
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG050
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky kvality podnikové informatiky:
 • Plnění podnikových cílů s podporou IT v % (I051 ),
 • Pokrytí uživatelských požadavků v % (I052 ),
 • Úroveň a kvalita IT služeb (I053 ),
 • Počet IT služeb strategického významu (I054 ),
 • Doba řešení a realizace informační strategie (I055 ),
 • Náklady na řešení a realizaci informační strategie (I056 ),
 • Počet zákonů, jejichž změny mají požadavky na úpravu IS (I057 ).
2. Využití metrik ve skupinách úloh:
 • IT jako součást byznysu (TG001 ),
 • Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT (TG003 ),
 • Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ),
 • Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik kbality podnikové informatiky:
4. Využití metrik kvality podnikové informatiky v aplikacích:
 • Plnění cílů podniku s podporou IT (A001A ),
 • Pokrytí požadavků na rozvoj a změny IT (A002A ),
 • Správa a sledování informační strategie (A003A ).