Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Pokrytí uživatelských požadavků v %
Pokrytí uživatelských požadavků v %
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I052
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
%
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Pokrytí uživatelských požadavků v % - hrubé odhady manažerů a klíčových uživatelů pokrytí uživatelských požadavků na IT, podíly plně, či částečně pokrytých na celkovém počtu aktuálních požadavků definovaných v katalogu požadavků v procentech.
2. Související metriky
 • Podíl plně pokrytých požadavků ze všech definovaných požadavků v %,
 • Podíl částečně pokrytých požadavků ze všech definovaných požadavků v %,
 • Podíl dosud nepokrytých požadavků informatikou v %,
 • Podíl plně pokrytých požadavků vázaných na základní procesy v %,
 • Odhadovaný čistý finanční efekt v budoucnu realizovaných požadavků na informatiku v jednotlivých letech,
 • Celkové odhadované náklady na realizaci požadavků,
 • Celkové odhadované přínosy z realizace požadavků.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Informační strategie (D001A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ).
4. Adekvátní dimenze
5. Poznámky, reference
 • Představuje odhady pokrytí požadavků uživatelů poskytovanými službami informatiky.
 • Rozlišuje se úroveň pokrytí požadavků . Rozlišuje se i význam procesů , k nimž se požadavky vztahují (základní, podpůrné), a to na základě atributů dimenze Procesy.