Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dokumentů : Dokumenty řízení IT zdrojů
Dokumenty řízení IT zdrojů
Kód skupiny dokumentů

Standardní kód skupiny dokumentů v MBI.

:
DG200
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
  • Souhrnný přehled dokumentů a jejich podskupin je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled podskupin dokumentů ve skupině
  • Dokumenty řízení datových zdrojů (DSG200 ),
  • Dokumenty řízení personálních zdrojů (DSG220 ),
  • Dokumenty řízení technologických zdrojů (DSG230 )