Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty řízení personálních zdrojů
Dokumenty řízení personálních zdrojů
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSG220
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty řízení personálních zdrojů ve vazbě na IT:
  • Analýza personálních kapacit a potřeb (D222A ),
  • Plán rozvoje pracovních kapacit (D223A ),
  • Plán kvalifikačních projektů (D224A ),
  • Zadání kvalifikačního projektu (D225A ).
2. Využití dokumentů v úlohách
  • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ) a podkladem pro skupinu úloh na celopodnikové úrovni Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ).
  • Dokument Analýza personálních kapacit a potřeb je výstupem úlohy Analýzy stavu personálních zdrojů a jejich kvalifikace (U221A ) a podkladem pro úlohy Plánování personálních zdrojů v IT (U222A ) a Řízení kvalifikace v IT (U231A ).
  • Dokument Plán rozvoje pracovních kapacit je výstupem úlohy Plánování personálních zdrojů v IT (U222A ) a podkladem pro úlohu Personální plánování (UQ255A ) na celopodnikové úrovni.
  • Dokumenty Plán kvalifikačních projektů a Zadání kvalifikačního projektu jsou výstupem úlohy Řízení kvalifikace v IT (U231A ) a podkladem pro úlohu Personální plánování (UQ255A ) na celopodnikové úrovni.