Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Plán kvalifikačních projektů
Plán kvalifikačních projektů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D224A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Plán kvalifikačních projektů - účel dokumentu
  • Účelem je definovat jednotlivé kvalifikační projekty a jejich hlavní charakteristiky.
2. Obsah dokumentu
  • Plán kvalifikačních projektů obsahuje specifikaci potřebných charakteristik plánovaných kvalifikačních projektů a na jejich základě pak upřesnění plánů školení a rekvalifikace.
  • Obsahuje rovněž plánovací údaje pro realizaci školení , jako např.:
    • určení lektorů,
    • nároky na učební pomůcky,
    • harmonogram školení atd.
3. Vznik dokumentu
  • V úloze: Řízení kvalifikace v IT (U231A ).