Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Zadání kvalifikačního projektu
Zadání kvalifikačního projektu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D225A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Zadání kvalifikačního projektu - účel dokumentu

Účelem je detailně specifikovat jednotlivé obsahové, technické a organizační požadavky na konkrétní kvalifikační projekt.

2. Obsah dokumentu

Zadání kvalifikačního projektu se váže k jednotlivým kvalifikačním programům nebo školením, kde se definuje jejich obsah, technické zajištění, konkrétní informační zdroje, lektoři, okruh účastníků a termíny uskutečnění školení.