Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty řízení technologických zdrojů
Dokumenty řízení technologických zdrojů
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSG230
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dokumentů a datových zdrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled dokumentů
 • Konfigurační databáze (D231A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ),
 • Analýza stavu technologické infrastruktury (D233A ),
 • Analýza stavu ASW zdrojů (D233B),
 • Evidence softwarových aktiv (D234A ),
 • Plán rozvoje technologické infrastruktury (D235A ),
 • Kapacitní plán v IT (D236A ).
3. Využití dokumentů v oblastech řízení
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Řízení technologických zdrojů (TG203 ).
 • Konfigurační databáze je předmětem zpracování úlohy Konfigurační řízení (U244A ).
 • Dokument Specifikace technologických standardů je výstupem úlohy Definování technologických standardů (U243A ) a podkladem pro úlohu Plánování a řízení rozvoje technologické infrastruktury (U246A ).
 • Dokument Analýza stavu technologické infrastruktury je výstupem úlohy Analýzy stavu, kvality a požadavků na IT infrastrukturu (U242A ) Plánování a řízení rozvoje technologické infrastruktury (U246A ).
 • Dokument Evidence softwarových aktiv je výstupem úloh Analýzy stavu a plánování ASW zdrojů (U241A ) Analýzy stavu, kvality a požadavků na IT infrastrukturu (U242A ).
 • Dokumenty Plán rozvoje technologické infrastruktury a Kapacitní plán v IT jsou výstupem úlohy Plánování a řízení rozvoje technologické infrastruktury (U246A ).
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI:
  • Řízení IT podniku (DO001 ),
  • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),