Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Konfigurační řízení
Konfigurační řízení
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U244A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-19
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Konfigurační řízení“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je zajistit průběžný přehled o konfiguraci provozovaných IT zdrojů , identifikovat možné problémy a připravovat podklady pro jejich řešení.
2. Obsah úlohy
 • Úloha eviduje technické a programové prvky pro poskytování IT služeb , zahrnuje jejich správu a přípravu informací pro řešení změn, incidentů a problémů v provozu IT.
 • Určí se :
  • typy evidovaných konfiguračních položek,
  • minimální rozsah sledovaných údajů,
  • umístění položek v systému,
  • vzájemné vazby mezi položkami,
  • vazby k poskytovaným službám.
 • Údaje jsou zaznamenávány do konfigurační databáze (Configuration Management Data Base, CMDB) , která́ zachycuje vztahy a vlastnosti položek a jejich změny po celou dobu jejich životního cyklu. V plánovaných intervalech se provádí audit záznamů̊ .
 • Definují se požadavky na bezpečné uchovávání originálů některých položek , jako např. software, dokumentace, licence a jejich výchozího stavu před zavedením do provozu.(ISO/IEC 20000-1, 9.1).
3. Vstupy úlohy:
 • Technologická architektura (D054A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Analýza stavu technologické infrastruktury (D233A ),
 • Plán rozvoje technologické infrastruktury (D235A ),
 • Provozní dokumentace (D711A ),
 • Technická dokumentace sítě (D712A).
4. Výstupy úlohy:
 • Konfigurační databáze (D231A ),
 • Specifikace technologických standardů, aktualizovaná (D232A ),
 • Technologická architektura, aktualizovaná (D054A ).
5. “Konfigurační řízení“ - klíčové aktivity
 • Prvotní evidence konfiguračních položek - technických prostředků a ZSW a jejich technických charakteristik,
 • Specifikace vazeb mezi konfiguračními položkami - specifikace standardních vzájemných vazeb mezi konfiguračními položkami a příprava vstupů do konfigurační databáze CMDB - vazby slouží k určení nutného technického vybavení pro ZSW, které je potřebné pro případnou instalaci ASW včetně dalších komponent (infrastrukturních),
 • Dokumentace instalovaných konfigurací technických prostředků a jejich ZSW,
 • Specifikace požadavků na uchovávání položek - na bezpečné uchovávání originálů některých položek, jako např. software, dokumentace, licence a jejich výchozího stavu před zavedením do provozu.(ISO/IEC 20000-1, 9.1),
 • Analýzy konfigurací, specifikace problémů - analýzy existujících konfigurací, specifikace problémů z hlediska dodržování standardů, výkonnosti infrastruktury, ekonomické náročnosti. Plánování změn v konfiguracích po technické stránce a jejich organizační zajištění.