Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy IT infrastruktury
Analýzy IT infrastruktury
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U242A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-19
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy zdrojů IT infrastruktury“ – účel:
 • Účelem analytické úlohy je vyhodnotit stav, omezení a problémy současné IT infrastruktury a definovat požadavky na infrastrukturu a definovat požadavky na jejich řešení,
 • Úloha má současně řešit otázky definované ve scénářích MBI, a to zejména ve scénářích, kde jsou formulovány společné otázky a problémy spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ) a ve scénáři zaměřeného na specifické problémy a otázky v řízení ASW zdrojů - "Současné IT aplikace a technologie neodpovídají potřebám podniku" (S262 ).
2. Funkcionalita analýz zdrojů IT infrastruktury
 • Analytický dokument: Analýza stavu technologické infrastruktury (D233A ),
 • Celkový přehled metrik řízení IT zdrojů je k dispozici na adrese:
  • Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT (ISG240 ).
2.1. Analýzy zdrojů IT infrastruktury:
 • Ukazatelé pro analýzy zdrojů IT infrastruktury:
  • Počty konfiguračních položek (I241 ),
  • Počty softwarových licencí (I242 ),
  • Objem zpoždění v implementaci služeb (I243 ),
  • Pokrytí uživatelských požadavků v % (I052 ),
  • Úroveň a kvalita IT služeb (I053 ),
  • Počet poskytovaných IT služeb (I101 ), Počet IT služeb strategického významu (I054 ), Objem nákladů na IT služby (I102 ),
  • Počty pracovníků ve vztahu k IT (I221 ), Pracovní fond v člověkodnech ve vztahu k IT (I222 ),
 • Dimenze pro analýzy zdrojů IT infrastruktury:
2.2. Časové analýzy zdrojů IT infrastruktury („Time Intelligence“):
 • Vývoj zdrojů IT infrastruktury v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni dne,
 • Postupný nárůst hodnot datových ukazatelů od aktuálního data - k začátku roku (YTD (year-to-date), resp. k začátku kvartálu (QTD, quarter-to-date), resp. k začátku měsíce (MTD, month-to-date),
 • Meziroční porovnání hodnot ukazatelů zdrojů IT infrastruktury, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
3. Zdroje dat:
 • Technologická architektura (D054A ), Aplikační architektura (D053A ),
 • Softwarová architektura (D056A ), Architektura IT služeb (D052A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Provozní dokumentace (D711A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ).
4. Nástroje pro analýzy zdrojů IT infrastruktury:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ),
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ).
5. Podmínky úspěšnosti analýzy zdrojů IT infrastruktury:
 • Předpokladem je průběžně vedená a aktualizovaná evidence IT zdrojů v podniku, včetně jeho dislokovaných útvarů (závodů, poboček atd.),
 • Kontrola všech podstatných charakteristik stávajících prvků IT infrastruktury, zejména:
  • počty a technické charakteristiky provozovaných serverů,
  • počet reálně využívaných koncových zařízení uživateli,
  • propustnost instalovaných komunikačních linek,
 • Identifikace hlavních problémů IT infrastruktury - z ahrnuje vyhodnocení výsledků analýz prostředků IT a analýz konfigurací a vyhodnocení sledování procentního vytížení jednotlivých zdrojů a sledování chybovosti a výpadků IT prostředků v provozu. Z toho vychází identifikace problémů spojených s provozovanou IT infrastrukturou, analýza příčin problémů a návrhy možných řešení. Problémy IT infrastruktury se analyzují v těchto oblastech:
  • shoda, případně neshody s navrženou technologickou architekturou podniku,
  • funkcionalita a specifikace chyb ve funkcionalitě,
  • dostupnost IT zdrojů, vytížení jejich kapacit,
  • provozní výkonnost ve standardním provozu a při špičkových zatíženích,
  • škálovatelnost,
  • analýza výpadků IT infrastruktury a jejich příčin,
  • kvalita služeb poskytovatelů IT infrastruktury,
 • Z analýzy vyplývající reálné definování potřebných změn a úprav IT infrastruktury , nároky na upgrade stávajících IT prostředků a potřeba pořízení nových IT prostředků infrastruktury zahrnuje:
  • analýzu a kategorizaci požadavků informatiky i uživatelských útvarů na rozvoj IT infrastruktury,
  • aktualizaci technologické infrastruktury vzhledem k definovaným požadavkům a k vývoji v nabídce na IT trhu,
  • aktualizaci počtů a struktury prvků, resp. zařízení IT infrastruktury,
  • aktualizaci požadavků na služby poskytovatelů IT infrastruktury.