Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Současné IT aplikace a technologie neodpovídají potřebám podniku
Současné IT aplikace a technologie neodpovídají potřebám podniku
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S262
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V rámci scénáře jsou definovány následující problémy a otázky k řešení:

  1. Je podnik již v situaci, že bude měnit celou nebo část IT infrastruktury?
  2. Je poskytována potřebná funkcionalita aplikací, nebo je třeba vytvořit nové IT služby, zejména aplikace, s požadovanou novou kvalitou?
  3. Dochází ke zbytečným implementacím nových aplikací s duplicitní funkcionalitou vzhledem ke stávajícím?
  4. Disponuje a provozuje podnik velmi rozsáhlou heterogenní infrastrukturu - její provoz a údržba je pak bez přesné evidence konfigurací neschůdná a způsobuje řadu provozních problémů?
  5. Je podnik v situaci, že přechází na nový model provozu podnikové informatiky a je nutné pro to připravit potřebné technologické i organizační podmínky?

2. Doporučení, praktiky

Řešení scénáře je v úlohách MBI svázaných s daným scénářem. Další doporučení jsou uvedena v následujících bodech:

  • Jedním z předpokladů systematického řízení technologických zdrojů je kvalitní konfigurační databáze,
  • Pro sledování a řízení funkcionality aplikací je účelné definovat celkovou požadovanou funkcionalitu podnikové informatiky, kde každá funkce má jasně přiřazený nebo přiřazené ASW, které ji zajišťuje,
  • Pro analýzy technologických zdrojů je účelné využít analytické aplikace, návrh takové aplikace v MBI je v (A203A ).