Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Současné IT aplikace a technologie neodpovídají potřebám podniku
Současné IT aplikace a technologie neodpovídají potřebám podniku
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S262
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Je podnik již v situaci, že bude měnit celou nebo část IT infrastruktury?
 2. Je poskytována potřebná funkcionalita aplikací, nebo je třeba vytvořit nové IT služby, zejména aplikace, s požadovanou novou kvalitou?
 3. Dochází ke zbytečným implementacím nových aplikací s duplicitní funkcionalitou vzhledem ke stávajícím?
 4. Disponuje a provozuje podnik velmi rozsáhlou heterogenní infrastrukturou - její provoz a údržba je pak bez přesné evidence konfigurací neschůdná a způsobuje řadu provozních problémů?
 5. Je podnik v situaci, že přechází na nový model provozu podnikové informatiky a je nutné pro to připravit potřebné technologické i organizační podmínky?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Analýzy ASW zdrojů (U241A ),
 • Analýzy IT infrastruktury (U242A ),
 • Definování technologických standardů (U243A ),
 • Konfigurační řízení (U244A ),
 • Plánování a řízení rozvoje technologické infrastruktury (U246A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Jedním z předpokladů systematického řízení technologických zdrojů je kvalitní konfigurační databáze,
 • Pro sledování a řízení funkcionality aplikací je účelné definovat celkovou požadovanou funkcionalitu podnikové informatiky, kde každá funkce má jasně přiřazený nebo přiřazené ASW, které ji zajišťuje.