Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Definování technologických standardů
Definování technologických standardů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U243A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-19
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Definování technologických standardů“ – cíl, účel
 • Na základě vyhodnocení stavu technologické infrastruktury je cílem úlohy definovat standardy pro pořizování a úpravy jednotlivých technických a programových prostředků, tj. jejich typy a případně i verze, a tím zjednodušit údržbu a provoz IT infrastruktury a snížit náklady na IT infrastrukturu.
2. Obsah úlohy
 • Technologické standardy se vztahují obvykle na technické prostředky a především základní a kancelářský software.
 • Čím větší je velikost podniku, tím jsou definované standardy důležitější , např. v rámci nadnárodních společností jde o klíčovou aktivitu. V podstatně větším rozsahu zde pokrývají i aplikační software.
3. Vstupy úlohy:
 • Analýza stavu technologické infrastruktury (D233A ),
 • Technologická architektura (D054A ),
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Datová architektura (D055A ),
 • Softwarová architektura (D056A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Konfigurační databáze (D231A ),
 • Plán rozvoje technologické infrastruktury (D235A ),
 • Provozní dokumentace (D711A ),
 • Technická dokumentace sítě (D712A).
4. Výstupy úlohy:
 • Specifikace technologických standardů (D232A ),
 • Technologická architektura, aktualizovaná (D054A ).
5. “Definování technologických standardů“ - klíčové aktivity

5.1. Identifikace a analýza problémů v dodržování standardů
 • Identifikace hlavních problémů v dodržování existujících standardů a analýza jejich příčin, a to:
  • určení oblastí a produktů, kde nejsou dodrženy dosavadní standardy,
  • určení zodpovědnosti dle rolí a pracovníků za nedodržování technologických standardů,
  • vyhodnocení ekonomických, technických i organizačních ztrát spojených s nedodržením standardů,
  • specifikace organizačních a personálních opatření v oblasti dodržování technologických standardů.
5.2. Definování standardů pro technická zařízení
 • Definování standardů pro technická zařízení zahrnuje :
  • standardy serverů,
  • standardy koncových zařízení,
  • standardy mobilních zařízení,
  • standardy síťových prvků,
  • standardy tiskáren, kopírek a dalších obslužných zařízení.
5.3. Definování standardů základního software
 • Definování standardů základního software zahrnuje :
  • standardy v definování preferovaných operačních systémů,
  • standardy pro využívané databázové systémy ve vazbě k provozovaným a plánovaným aplikacím,
  • standardy v komunikačním software,
  • standardy v používaných internetových nástrojích,
  • standardy v podpůrných a provozních nástrojích (dohledové systémy apod.).
5.4. Definování standardů kancelářského software a produktů ECM
 • Definování standardů kancelářského software zahrnuje :
  • standardy pro jednotlivé produkty kancelářského software, tj. textové editory, kalkulátory, grafické editory,
  • standardy v oblasti elektronické pošty,
  • standardy produktů pro řízení podnikového obsahu, ECM (správa dokumentů, řízení pracovních toků, řízení webového obsahu atd.).
5.5. Definování standardů v implementaci aplikačních software
 • Definování standardů v implementaci a vývoji nových aplikačních software zahrnuje :
  • standardy ve využití hlavních podnikových aplikací (ERP, BI, CRM, eBusiness, mBusiness),
  • standardy pro customizace standardních aplikačních software.
5.6. Definování standardů ve vývoji nových aplikačních software
 • Definování standardů v implementaci a vývoji nových aplikačních software zahrnuje :
  • standardy vývojových prostředí,
  • standardy formátů výstupních sestav,
  • standardy uživatelského interface,
  • standardy on line i klasické dokumentace.