Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Typy chyb a problémů
Typy chyb a problémů
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI121
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Typy chyb a problémů - obsahové vymezení

Dimenze určuje jaké konkrétní typy chyb a problémů mohou během provozu a rozvoje IT nastat a jak závažné jsou. Snahou je určit nejčastější typ chyby, aby se mohlo přijít s případnými preventivními akcemi a stejně tak určit rozsah problémů, které jsou kritické, a dle toho nasadit příslušný objem zdrojů na řešení.

2. Prvky dimenze

Struktura dimenze se člení na kategorie typů chyb/problémů – jednotlivé chyby/problémy. Kategorie typů chyb/problémů se člení na:

 1. Chyby/problémy ve funkcionalitě,
 2. Chyby/problémy ve výkonnosti,
 3. Chyby/problémy ve stabilitě,
 4. Chyby/problémy v bezpečnosti,
 5. Chyby/problémy v návrhu/designu.
3. Datové zdroje dimenze
 • Protokol o testování IT služby (D112A ),
 • Evidence incidentů a problémů a jejich řešení (D721A ),
 • Dokumentace provozu service-desku (D723A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané typy chyb/problémů,
 • Agregace za kategorie typů chyb/problémů.
5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Kategorie typů chyb/problémů:

 1. Identifikátor kategorie typů,
 2. Plný název kategorie typů,
 3. Obsahové vymezení a účel kategorie typů.

Úroveň 2: Typy chyb/problémů:

 1. Identifikátor chyby/problému,
 2. Identifikátor kategorie chyby/problému,
 3. Plný název chyby/problému,
 4. Obsahové vymezení chyby/problému,
 5. Závažnost chyby/problému: 0 – běžná, 1 – kritická.
6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze