Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Typy chyb a problémů
Typy chyb a problémů
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI121
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Typy chyb a problémů - obsahové vymezení
 • Dimenze určuje jaké konkrétní typy chyb a problémů mohou během provozu a rozvoje IT nastat a jak závažné jsou.
 • Snahou je určit nejčastější typ chyby , aby se mohlo přijít s případnými preventivními akcemi a stejně tak určit rozsah problémů, které jsou kritické, a dle toho nasadit příslušný objem zdrojů na řešení.
2. Prvky dimenze
 • Struktura dimenze se člení na kategorie typů chyb/problémů – jednotlivé chyby/problémy .
 • Kategorie typů chyb/problémů se člení na:
  • Chyby/problémy ve funkcionalitě,
  • Chyby/problémy ve výkonnosti,
  • Chyby/problémy ve stabilitě,
  • Chyby/problémy v bezpečnosti,
  • Chyby/problémy v návrhu/designu.
3. Datové zdroje dimenze
 • Protokol o testování IT služby (D112A ),
 • Evidence incidentů a problémů a jejich řešení (D721A ),
 • Dokumentace provozu service-desku (D723A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané typy chyb/problémů,
 • Agregace za kategorie typů chyb/problémů.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Kategorie typů chyb/problémů :
  • Identifikátor kategorie typů,
  • Plný název kategorie typů,
  • Obsahové vymezení a účel kategorie typů.
 • Úroveň 2: Typy chyb/problémů :
  • Identifikátor chyby/problému,
  • Identifikátor kategorie chyby/problému,
  • Plný název chyby/problému,
  • Obsahové vymezení chyby/problému,
  • Závažnost chyby/problému: 0 – běžná, 1 – kritická.
6. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).