Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Protokol o testování IT služby
Protokol o testování IT služby
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D112A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gottfriedová, K. (KIT, VŠE)
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Protokol o testování IT služby - účel dokumentu

Účelem je poskytnout ucelené informace o výsledcích testování služby a jeho průběhu.

2. Obsah dokumentu

Protokol o testování služby obsahuje výsledky ověřování správnosti aplikací a procesů a správného dimenzování zdrojů a kontroly, zda služba dosahuje kvalitativní charakteristiky, které byly specifikovány v definici služby. Jsou uvedeny výsledky všech testovacích fází a jejich akceptace.

3. Obsah balíčku ke stažení

Text: doporučená struktura dokumentu