Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Protokol o testování IT služby
Protokol o testování IT služby
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D112A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gottfriedová, K. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Protokol o testování IT služby - účel dokumentu
 • Účelem je poskytnout ucelené informace o výsledcích testování s lužby a jeho průběhu.

2. Obsah dokumentu
 • Protokol o testování služby obsahuje výsledky ověřování správnosti aplikací a procesů a správného dimenzování zdrojů a kontroly, zda služba dosahuje kvalitativní charakteristiky, které byly specifikovány v definici služby.
 • Jsou uvedeny výsledky všech testovacích fází a jejich akceptace.
3. Struktura dokumentu:
 1. Charakteristika projektu:
  1. účel dokumentu,
  2. popis projektu,
 2. Odkazy na další dokumenty:
  1. odkazy na další projektové dokumenty (testovací plán, specifikace, atd.),
  2. zkratky a jejich popis,
 3. Business požadavky:
  1. základní přehled uživatelských požadavků, které má služba splňovat,
 4. Zodpovědnosti za testování IT služby:
  1. kdo se ho účastnil testování, jaké byli zodpovědnosti, kdo akceptoval,
 5. Testovaná aplikace:
  1. systémy a komponenty v rámci projektu,
 6. Akceptované podmínky:
  1. funkční a provozní podmínky, které byly akceptovány před začátkem testování,
 7. Výsledky funkčních testů:
  1. seznam provedených testovacích fází včetně časového harmonogramu,
  2. seznam spuštěných testů, testovacích případů a jejich výsledky,
  3. údaj o množství iterací, které proběhly,
 8. Výsledky speciálních testů:
  1. kdy byly provedeny,
  2. jak byly provedeny,
  3. výsledky,
 9. Seznam nalezených chyb:
  1. přehled nalezených chyb, které byly akceptovány a budou předmětem řešení,
  2. přehled funkčních a provozních chyb, které byly opraveny,
 10. Seznam nalezených požadavků na změnu a jejich stav:
  1. přehled uživatelských požadavků na změny služby a stav jejich řešení.
4. Vznik dokumentu
 • V úloze: Testování IT služby (U104A ).