Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Vlivy na funkce a provoz IT
Vlivy na funkce a provoz IT
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI123
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Vlivy na funkce a provoz IT - obsahové vymezení
 • Dimenze určuje typy vlivů na IT, které mohou způsobit problémy/incidenty .
 • Účelem je identifikace hlavních vlivů (příčin) problémů díky čemuž můžou být provedená preventivní opatření omezující (či eliminující) určité nejčastější vlivy .
2. Prvky dimenze
 • Struktura dimenze se člení na kategorie vlivů na (chod) IT – Vlivy na (chod) IT .
 • Kategorie Vlivů na (chod) IT se člení na:
  • Vnitřní – zaměstnanci,
  • Vnitřní – procesy,
  • Vnitřní – organizační struktura,
  • Vnitřní - HW/SW,
  • Vnější – dodavatelé,
  • Vnější – konkurence,
  • Vnější – státní/veřejná správa,
  • Vnější – zákazník.
3. Datové zdroje dimenze
 • Evidence incidentů a problémů a jejich řešení (D721A ),
 • Dokumentace provozu service-desku (D723A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané vlivy,
 • Agregace za kategorie vlivů.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Kategorie vlivů:
  • Identifikátor kategorie vlivů,
  • Plný název kategorie vlivů,
  • Obsahové vymezení a účel kategorie vlivů.
 • Úroveň 2: Typy vlivů :
  • Identifikátor vlivu,
  • Identifikátor kategorie vlivu,
  • Plný název vlivu,
  • Obsahové vymezení vlivu.
6. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).