Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Investiční akce v IT
Investiční akce v IT
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI110
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Investiční akce v IT - obsahové vymezení
  • Investiční akce v informatice jsou určené číslem investičníí akce a jejím obsahovým vymezení.
2. Prvky dimenze
  • Investiční akce má v MBI charakter dimenze, bez hierarchické struktury.
3. Datové zdroje dimenze
  • Plán projektů (D123A ),
  • Investiční plány v IT (D341A ),
  • Hodnocení návratnosti IT investice (D342A ),
  • Specifikace investiční akce (D343A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze
  • Agregace za vybrané investiční akce.
5. Atributy dimenze
  • Identifikátor investiční akce,
  • Obsahové vymezení investiční akce