Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Hodnocení návratnosti IT investice
Hodnocení návratnosti IT investice
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D342A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Hodnocení návratnosti IT investice - účel dokumentu
  • Účelem je zhodnotit záměry, nebo realizované investice na základě ekonomických metod a vytvořit další doporučení.

2. Obsah dokumentu
  • Dokument Hodnocení návratnosti IT investice obsahuje vyhodnocení návratnosti investice dle standardních metod (ROI, NPV, IRR) a odůvodnění realizovaných investic do IT pro management, majitele firmy, či investory.
  • Dokument přebírá dílčí výsledek z dokumentu Stanovení hodnoty investice a doplňuje ho o komentáře k výpočtům.
  • Především zdůrazňuje rozdíly mezi dvěma aspekty, a to procentuální výnosností investice a celkovou hodnotou cash-flow , kterou investice přinese.
3. Vznik dokumentu
  • V úloze: Hodnocení návratnosti investic do IT (U352A ).