Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Specifikace investiční akce
Specifikace investiční akce
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D343A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Vodňanský, D. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Specifikace investiční akce - účel dokumentu
  • Účelem je popsat jednotlivé finanční toky spojené s investicí (náklady i výnosy) a popsat nefinanční efekty.
2. Obsah dokumentu
  • Dokument Specifikace investiční akce popisuje především všechny finanční toky spojené s investicí.
  • První tabulka ukazuje na příkladu přímé finanční toky . To jsou náklady spojené s investicí a výnosy, které daná investice sama o sobě vygeneruje.
  • Druhá tabulka uvádí nepřímé finanční toky . To budou takové, které investice vytvoří nepřímo, prostřednictvím většinou jiných služeb.
3. Struktura dokumentu:
  1. Úvodní vymezení dokumentu,
  2. Přímé finanční (cash-flow) toky,
  3. Nepřímé finanční (cash-flow) toky,
  4. Nefinanční efekty investice.
4. Poznámky, reference:
  • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
5. Vznik dokumentu
  • V úloze: Příprava investičního plánu na IT (U351A ).