Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Specifikace investiční akce
Specifikace investiční akce
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D343A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Vodňanský, D. (KIT, VŠE)
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Specifikace investiční akce - účel dokumentu

Účelem je popsat jednotlivé finanční toky spojené s investicí (náklady i výnosy) a popsat nefinanční efekty.

2. Obsah dokumentu

Dokument Specifikace investiční akce popisuje především všechny finanční toky spojené s investicí. První tabulka ukazuje na příkladu přímé finanční toky. To jsou náklady spojené s investicí a výnosy, které daná investice sama o sobě vygeneruje. Druhá tabulka uvádí nepřímé finanční toky. To budou takové, které investice vytvoří nepřímo, prostřednictvím většinou jiných služeb.

3. Obsah balíčku ke stažení

Text: doporučená struktura dokumentu