Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Investiční plány v IT
Investiční plány v IT
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D341A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Vodňanský, D. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Investiční plány v IT - účel dokumentu
  • Účelem je shrnout do již závazné podoby veškeré výstupy úlohy přípravy investičního plánu.

2. Obsah dokumentu
  • Investiční plány v podnikové informatice pro dané časové období obsahují specifikaci investic do informatiky s určením jejich finanční náročnosti a způsobu finančního zajištění .
  • V rámci investičních plánů jsou definovány i priority, případně termíny pro jednotlivé investice.
3. Struktura dokumentu:
  1. Úvodní vymezení dokumentu,
  2. Rámcová specifikace investičních záměrů,
  3. Investiční požadavky útvarů a projektů na IT,
  4. Prioritní oblasti investic do IT,
  5. Plánované investice.
4. Poznámky, reference:
  • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
5. Vznik dokumentu
  • V úloze: Příprava investičního plánu na IT (U351A ).