Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet poskytovaných IT služeb
Počet poskytovaných IT služeb
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I101
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
služba
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Počet poskytovaných IT služeb - vyjadřuje aktuální rozsah a portfolio IT služeb zajišťovaných pro celou uživatelskou sféru podniku. Odvozené metriky (služby v katalogu, pokrytí SLA, strategické služby, využití metrik atd.) se získávají na základě jednotlivých atributů v dimenzi Služby.
2. Související metriky
 • Podíl služeb pokrytých SLA v %,
 • Podíl nových služeb dle časové dimenze v %,
 • Počet nakupovaných IT služeb,
 • Podíl služeb s výkonnostními problémy na celkovém počtu služeb v %,
 • Podíl IT služeb evidovaných v katalogu služeb na celkovém počtu poskytovaných IT služeb v %,
 • Podíl IT služeb, na nichž je uzavřena SLA na celkovém počtu poskytovaných IT služeb v %,
 • Podíl nově poskytovaných IT služeb daného a předcházejících období v %. Realizuje se na základě bázických a řetězových indexů. ,
 • Podíl IT služeb majících pro podnik strategický význam , tj. přinášejí mu konkureční výhody nebo posilují konkurenceschopnost, na celkovém počtu IT služeb v %,
 • Podíl IT služeb, pro jejichž hodnocení je definován a prakticky využíván systém metrik, na celkovém počtu IT služeb v %,
 • Podíl IT služeb, které jsou zajišťovány externími poskytovateli, tedy v rámci outsourcingu, na celkovém počtu IT služeb v %,
 • Podíl IT služeb, které jsou zajišťovány na bázi využití provozních modelů a služeb cloud computingu , na celkovém počtu IT služeb v %.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Obchodní dokumentace IT služeb (D115A ),
 • Analytická a provozní dokumentace IT služby (D116A ).
4. Adekvátní dimenze