Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Analytická a provozní dokumentace IT služby
Analytická a provozní dokumentace IT služby
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D116A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Hamouz, O. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Analytická a provozní dokumentace IT služby - účel dokumentu
 • Účelem je detailní popis navržené služby pro účely její realizace.
2. Struktura dokumentu:
 1. Úvodní vymezení dokumentu:
  1. účel dokumentu,
  2. popis dokumentu,
  3. důležité výstupy,
  4. autor dokumentu,
 2. Název a verze služby:
  1. název služby,
  2. verze služby,
 3. Funkcionalita služby:
  1. dostupné funkce,
  2. vstupy pro jednotlivé funkce,
  3. výstupy jednotlivých funkcí,
  4. návod pro práci s funkcemi,
 4. Cíle, metriky služby a jejich vyhodnocení:
 5. Role - kompetence a zodpovědnosti:
  1. definice rolí a jejich kompetencí a zodpovědností (dle RACI),
  2. seznam požadovaných znalostí pro jednotlivé role,
 6. Technologické aspekty služby:
  1. HW požadavky,
  2. SW požadavky,
  3. technologie řešení služby,
 7. Popis kapacity služby a škálovatelnosti:
  1. pro kolik uživatelů (stanic) je služba určena,
  2. jaké jsou možnosti rozšiřitelnosti kapacity,
 8. Popis plánované dostupnosti služby:
  1. požadavky na dostupnost,
  2. reálné řešení dostupnosti,
  3. řešení problémů s dostupností,
 9. Přehled bezpečnostních opatření,
 10. Přehled právních předpisů vztahujících se ke službě,
 11. Strategie dalšího rozvoje služby
3. Vznik dokumentu
 • Ve skupině úloh: Návrh a realizace IT služeb (TG101 ).