Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty řízení datových zdrojů
Dokumenty řízení datových zdrojů
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSG200
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty řízení obsahu, kvality a využití datových zdrojů:
  • Katalog datových zdrojů (D211A ),
  • Analýzy a plán rozvoje datových zdrojů (D212A ),
  • Plán zajištění kvality dat (D213A ).
2. Využití dokumentů v úlohách
  • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ).
  • Dokument Katalog datových zdrojů je předmětem zpracování úloh Evidence a analýza datových zdrojů (U201A ) a Řízení externích dat (U203A ).
  • Dokument Analýzy a plán rozvoje datových zdrojů je předmětem zpracování úloh Evidence a analýza datových zdrojů (U201A ), Plánování rozvoje datových zdrojů (U202A ), Řízení externích dat (U203A ) a Řízení integrace dat (U205A ).
  • Dokument Plán zajištění kvality dat je výstupem úlohy Řízení kvality datových zdrojů (U204A ).