Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dimenzí : IT služby a zdroje
IT služby a zdroje
Kód skupiny dimenzí

Standardní kód skupiny dimenzí v MBI.

:
DIG100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dimenzí – užití, obsah

1. Přehled dimenzí IT služeb a zdrojů
 • Do skupiny dimenzí IT patří ty, které se již bezprostředně vztahují k řízení podnikové informatiky , tj.:
2. Podskkupiny metrik ve vztahu k dimenzím řízení IT
 • Metriky kvality podnikové informatiky (ISG050 ),
 • Metriky sourcingu (ISG060 ),
 • Základní metriky IT služeb (ISG100 ),
 • Metriky plánování IT služeb (ISG120 ),
 • Metriky řízení kvality IT služeb (ISG140 ),
 • Metriky bezpečnosti IT služeb (ISG160 ),
 • Metriky datových zdrojů a jejich kvality (ISG200 ),
 • Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT (ISG220 ),
 • Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT (ISG240 ),
 • Metriky řízení IT projektů (ISG500 ),
 • Metriky řízení změn IT projektů (ISG530 ),
 • Metriky řízení a správy IT zdrojů (ISG600 ),
 • Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT (ISG630 ).