Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení změn IT projektů
Metriky řízení změn IT projektů
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG530
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky představují počty a podíly změn v projektu, vycházející z oponentních řízení, z nových požadavků zadavatelů, případně ze změn v legislativě.
3. Přehled metrik
 • Počty změn vyžádaných v důsledku akceptačního řízení (I531 ),
 • Procentuální odchylka od plánovaných člověkodnů (I532 ),
 • Podíl dokončení práce v % (I533 ),
 • Náklady na změny IT projektů (I534 ),
 • Počet chyb při importech dat (I537 ),
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku a IT
 • Metriky pro řízení změn projektů vycházejí na strategické úrovni z úloh skupiny Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ),
 • Metriky se váží na úlohy plánování a řízení projektů:
  • Řízení portfolia projektů (TG103 ),
  • Řízení projektu (TG401 ).
 • Dílčí metriky se uplatňují v průběhu řešení projektů:
 • Celkový přehled oblastí řízení: Řízení IT podniku (DO001 ), Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 • Provázanost na celopodnikové řízení umožňují dimenze:
  • Podniková organizace (DIGQ01 ),
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
  • Externí partneři podniku (DIGQ10 ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty řízení IT projektů (DSG400 ),
 • Dokumenty řízení IT služeb (DG100 ),
 • Dokumenty řízení IT zdrojů (DG200 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).