Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení změn IT projektů
Metriky řízení změn IT projektů
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG530
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky řízení změn IT projektů:
 • Metriky představují počty a podíly změn v projektu, vycházející z oponentních řízení, z nových požadavků zadavatelů, případně ze změn v legislativě.
 • K nim patří:
  • Počty změn vyžádaných v důsledku akceptačního řízení (I531 ),
  • Procentuální odchylka od plánovaných člověkodnů (I532 ),
  • Podíl dokončení práce v % (I533 ),
  • Náklady na změny IT projektů (I534 ),
  • Počet datových balíčků pro importy dat (I535 ),
  • Počet vstupních formulářů do úlohy (I536 ),
  • Počet chyb při importech dat (I537 ),
  • Doba vykonání procesu finanční konsolidace (I538 ).
2. Využití metrik změn IT projektů ve skupinách úloh:
 • Metriky pro řízení změn projektů vycházejí na strategické úrovni z úloh skupiny Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ),
 • Metriky se váží na úlohy plánování a řízení projektů:
  • Řízení portfolia projektů (TG103 ),
  • Řízení projektu (TG401 ).
 • Dílčí metriky se uplatňují v průběhu řešení projektů:
3. Dimenze pro analýzy metrik změn IT projektů:
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 • Provázanost na celopodnikové řízení umožňují dimenze:
  • Podniková organizace (DIGQ01 ),
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
  • Externí partneři podniku (DIGQ10 ).
4. Využití metrik změn IT projektů v aplikacích:
 • Analýzy řešených IT projektů (A401A ).