Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet chyb pri importech dat
Počet chyb pri importech dat
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I537
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Kanuščák, M. (MIBCON)
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Chyba
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Počet chyb pri importech dat predstavuje počty chýb pri importovaní dát testovaného alebo prevádzkovaného riešenia.

2. Související metriky
  1. Finančná náročnosť napravenia chýb v tis. Kč,
  2. Časová náročnosť napravenia chýb v človekodňoch,
  3. Podiel chybných importov dát v %.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Plán projektu (D401A ),
  • Katalog datových zdrojů (D211A ),
  • Dokumentace průběhu projektu (D412A ),
  • Protokol o ukončení a vyhodnocení projektu (D413A ).
4. Adekvátní dimenze