Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Datové zdroje, databáze
Datové zdroje, databáze
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI106
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Datové zdroje, databáze - obsahové vymezení
 • Dimenze Datové zdroje, databáze představuje strukturu používaných a plánovaných interních a externích databází , různých typů i formátů dat.
 • Jejím účelem je sledování nákladů na jejich pořízení, migrace, zajištění kvality dat apod. Zdrojem dat je plánovací, provozní, případně projektová dokumentace. Atributy dimenze zahrnují mj. úroveň důvěrnosti dat v databázi, úroveň dostupnosti, zodpovědnost za databázi atd.
2. Prvky dimenze
 • Struktura dimenze je na dvou úrovních, a to kategorie datových zdrojů – datové zdroje .
 • Na úrovni skupin datových zdrojů se nabízí např. toto členění:
  • Data - interní, transakční,
  • Data - interní, analytická,
  • Data - interní, dokumentační,
  • Data - externí, tuzemská, veřejná,
 • Data externích partnerů,
 • Data - externí, zahraniční.
3. Datové zdroje dimenze
 • Datová architektura (D055A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Analýzy a plán rozvoje datových zdrojů (D212A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané datové zdroje nebo kategorie datových zdrojů.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Skupiny datových zdrojů :
  • Identifikátor kategorie datových zdrojů,
  • Plný název kategorie datových zdrojů,
  • Obsahové vymezení a účel kategorie datových zdrojů.
 • Úroveň 2: Datové zdroje:
  • Identifikátor datového zdroje,
  • Identifikátor kategorie datových zdrojů,
  • Plný název datového zdroje,
  • Obsahové vymezení a účel datového zdroje,
  • Význam datového zdroje pro podnik,
  • Technologická platforma,
  • Klíčové problémy datového zdroje.
6. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).