Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Podíl dokončení práce v %
Podíl dokončení práce v %
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I533
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Loginovskaja, A. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
%
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Podíl dokončení práce v % - porovnává dokončení práce oproti plánu. Sleduje se na základě člověkodnů, neboť lze tak lépe plánovat a mít přehled pracovní zatíženosti zaměstnanců.
  • Cílem metriky na úrovni projektového managementu je určení statusu a procenta splnění plánovaných aktivit v jednotlivých oblastech a projektu jako celku. V případě, kdy dodání projektu je rozděleno na jednotlivé fáze, metrika se může používat i pro určení statusu jednotlivých fází.
  • Někdy se pro výpočet metriky se také používá podíl úspěšných testů z celkového počtu testů, další variantou je počet funkcí oproti celkovému počtu funkcí.
  • Metrika se sleduje v čase a v závislosti na délce jednotlivých fází nebo úkolů se stanoví frekvence měření, resp. výpočtu. Frekvence měření záleží na celkově délce projektu, fázi, úkolu. Účelné je vypočítat metriku aspoň jednou za dva týdny a reportovat výsledek jak vedení projektu tak i vedení podniku.
  • Procentní podíl dokončení oblasti, fáze nebo projektu = (Počet čld za ukončené úkoly v sledované oblasti, tj. fáze nebo projektu / (počet čld celkově plánovaných na dodání oblasti, fáze nebo projektu + korekce plánovaných čld)) *100% .
2. Zdroje dat pro metriku
  • Plán projektu (D401A ),
  • Dokumentace průběhu projektu (D412A ),
  • Analýzy průběhu a výsledků projektu (D404A),
  • Protokol o ukončení a vyhodnocení projektu (D413A ).
3. Adekvátní dimenze