Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Analýzy průběhu a výsledků projektu
Analýzy průběhu a výsledků projektu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D404A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2017-07-04
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Dokument specifikace projektu - účel dokumentu
  • Účelem dokumentu je průběžně analyzovat dosahované výsledky projektu podle definovaných dimenzí.
2. Obsah dokumentu

Analýzy projektu představují dokument obsahující sadu klíčových ukazatelů a analytických dimenzí , nad nimiž se realizují analytické funkce pro potřeby řízení projektu.

3. Vznik dokumentu
  • V úloze: Analýzy průběhu a výsledků projektu (U405A ).