Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Procentuální odchylka od plánovaných člověkodnů
Procentuální odchylka od plánovaných člověkodnů
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I532
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Loginovskaja, A. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
%
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Procentuální odchylka od plánovaných člověkodnů - měří, procentuální odchylku od toho, kolik člověkodnů projektový management naplánoval pro řešení veškerých aktivit a projektu jako celku, oproti tomu, kolik skutečně člověkodnů bylo reportováno/vykázáno členy týmu.
  • Cílem metriky je zjistit odchylku od plánu pro lidské zdroje, které se využívají na projektu. Metrika pomáhá ocenit úroveň a přesnost plánování a efektivitu projektového týmu.
  • Metrika se měří v čase . Management projektu potřebuje kontinuálně sledovat, pokud lidské zdroje jsou využity efektivně nebo nikoliv.
  • Je dobře stanovit přijatelnou hodnotu nebo interval pro metriku . Frekvence měření: 1 krát měsíčně + na konci každé definované projektové fáze.
  • Procentuální odchylka = 100 – ((Čld skutečně vykázané k danému okamžiku / Čld plán) * 100).
2. Zdroje dat pro metriku
  • Plán projektu (D401A ),
  • Dokumentace průběhu projektu (D412A ),
  • Analýzy průběhu a výsledků projektu (D404A),
  • Protokol o ukončení a vyhodnocení projektu (D413A ).
3. Adekvátní dimenze