Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Náklady na změny IT projektů
Náklady na změny IT projektů
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I534
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Sakař, V. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-03-20
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Tis. Kč, %
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Náklady na změny IT projektů - slouží pro sledování výše nákladů na jednotlivé změny, které během průběhu projektů nastanou tak, aby bylo možné určit, co a v jaké výši způsobilo změnu původního rozpočtu.
2. Související metriky
  • Poměr požadavků zvyšující náklady proti požadavkům snižující náklady v % podle projektů a dodavatelů,
  • Podíl objemu nákladů na změnu dle typu změny projektu na celkových nákladech na změnu v %, podle projektů a dodavatelů.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Plán projektů (D123A ),
  • Projektový záměr (D124A ),
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
  • Rozpočet projektu (D411A ),
  • Protokol kontroly rozpočtu projektu (D416A ),
  • Dokumentace průběhu projektu (D412A ),
  • Protokol o ukončení a vyhodnocení projektu (D413A ).
4. Adekvátní dimenze