Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení kvality IT služeb
Metriky řízení kvality IT služeb
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG140
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky řízení kvality IT služeb představují součást komplexu řízení IT služeb s orientací na různé parametry kvality.
3. Přehled metrik
 • Úroveň uživatelské, resp. zákaznické spokojenosti s IT službami (I141 ),
 • Počet IT služeb se zajištěnou kvalitou (I142 ),
 • Doba nedostupnosti IT služeb (I143 ),
 • Doba provozuschopnosti IT služby (Uptime) (I144 ),
 • Doba odezvy IT služby (I145 ),
 • Průchodnost (Throughput) IT služby (I146 ),
 • Měřítko vyřešení (Resolution rate) (I147 ),
 • Měřítko RFC implementace (I148 ),
 • Rozsah komunity služby (I149 ),
 • API pokrytí (I150 ),
 • Testovatelnost služby (I151 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku a IT
 • Řízení kvality IT služeb (TG105 ),
 • Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • Celkový přehled oblastí řízení: Řízení IT podniku (DO001 ), Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty evidence IT služeb a SLA (DSG100 ),
 • Dokumenty řízení IT služeb (DG100 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).