Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Průchodnost (Throughput) IT služby
Průchodnost (Throughput) IT služby
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I146
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Burkoň, L., KIT, VŠE
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
služby/jedn. času
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Průchodnost (Throughput) - reprezentuje počet požadavků na službu, který může být zpracován za jednotku času.
  • Průchodnost je úzce vázána na škálovatelnost služby tak, aby mohla být dynamicky upravována podle potřeb zákazníka a cenové dostupnosti.
2. Související metriky
  • Granularita služby je jedním z ukazatelů škálovatelnosti služby a vyjadřuje úroveň detailu zdrojů, které služba využívá, a které mohou být škálovány. Vyšší stupeň granularity znamená možnost vyšší detailu komponent služby, aplikovány a škálovány. Vyjadřuje se stanoveným stupněm granularity, např. 1 - 3, 3 je nejvyšší granularita.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Katalog IT služeb (D111A ),
  • Smlouva o poskytovaných službách, SLA (D103A ),
  • Report o průběhu plnění SLA (D114A ).
4. Adekvátní dimenze