Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Průchodnost (Throughput) IT služby
Průchodnost (Throughput) IT služby
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I146
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Burkoň, L., KIT, VŠE
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
služby/jedn. času
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Průchodnost (Throughput) reprezentuje počet požadavků na službu, který může být zpracován za jednotku času. Průchodnost je úzce vázána na škálovatelnost služby tak, aby mohla být dynamicky upravována podle potřeb zákazníka a cenové dostupnosti.

2. Související metriky
  1. Granularita služby je jedním z ukazatelů škálovatelnosti služby a vyjadřuje úroveň detailu zdrojů, které služba využívá, a které mohou být škálovány. Vyšší stupeň granularity znamená možnost vyšší detailu komponent služby, aplikovány a škálovány. Vyjadřuje se stanoveným stupněm granularity, např. 1 - 3, 3 je nejvyšší granularita.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Katalog IT služeb (D111A ),
  • Smlouva o poskytovaných službách, SLA (D103A ),
  • Report o průběhu plnění SLA (D114A ).
4. Adekvátní dimenze