Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Doba odezvy IT služby
Doba odezvy IT služby
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I145
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Burkoň, L., KIT, VŠE
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
milisec
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Doba odezvy IT služby je jedním ukazatelům vyjadřujícím výkonnost služby. Specifikuje jak dlouho trvá reakce na požadavek na danou službu. V případě cloud computing modelu modelu a služby SaaS patří ke druhé nejsledovanější metrice.

2. Související metriky
  1. Včasnost služby - je schopnost splnit stanovené termíny dané zákazníkem služby. Je založená na subjektivních odhadech a hodnoceních a vyjadřuje se podílem služeb, které vyhověly daným termínům v procentech.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Katalog IT služeb (D111A ),
  • Smlouva o poskytovaných službách, SLA (D103A ),
  • Report o průběhu plnění SLA (D114A ).
4. Adekvátní dimenze