Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Měřítko vyřešení (Resolution rate)
Měřítko vyřešení (Resolution rate)
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I147
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Burkoň, L., KIT, VŠE
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
%
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Resolution rate vyjadřuje procentní podíl incidentů spojených se službou, které byly úspěšně vyřešeny za jednotku času.

2. Související metriky
  1. Čas vyřešení (Resolution time) - představuje průměrnou dobu nutnou na vyřešení incidentu spojeného se službou.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Katalog IT služeb (D111A ),
  • Smlouva o poskytovaných službách, SLA (D103A ),
  • Report o průběhu plnění SLA (D114A ).
4. Adekvátní dimenze